Press "Enter" to skip to content

แผนที่สำนักงาน

(สำนักงานใหญ่) ที่ตั้ง : เลขที่ 159 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-432378

**สายด่วน** โทร 081-619-1664

Email : Irin@hitech2u.com

(สำนักงานกรุงเทพฯ) ที่ตั้ง : ชั้น35 เลขที่ 33/4 ตึก A เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

**สายด่วน** โทร 080-9419747

Email 9puchong@hitech2u.com

แผนที่และช่องทางติดต่อ

(กรุงเทพฯ) ที่ตั้ง : เลขที่ 93/189 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10420 โทร. 02-4026811